Demografinė statistika Lietuvoje: pokyčiai atkūrus nepriklausomybę
Articles
Gindra Kasnauskienė
Vilnius University, Lithuania
Dalia Ambrozaitienė
Lietuvos statistikos departamentas
Danguolė Svidlerienė
Lietuvos statistikos departamentas
Rasa Balandienė
Lietuvos statistikos departamentas
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13955
PDF

Keywords

none

How to Cite

Kasnauskienė G., Ambrozaitienė D., Svidlerienė D. and Balandienė R. (2009) “Demografinė statistika Lietuvoje: pokyčiai atkūrus nepriklausomybę”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 31-40. doi: 10.15388/LJS.2009.13955.

Abstract

Šiuo metu pasaulyje stebimi dviejų krypčių įvairiu tempu vykstantys su gyventojais susiję procesai: gyven­tojų skaičiaus augimas ir depopuliacija. Daugiau gyven­tojų reiškia daugiau darbo jėgos, didesnį pa­gamintos produkcijos kiekį, daugiau suteiktų paslau­­gų, kūrybiškumo, didesnį vartojimą ir daugiau valsty­bei sumokamų mokesčių. Kita vertus, pernelyg spar­tus gyventojų skaičiaus augimas sukuria spe­cifines visuomenės problemas, pirmiausia sietinas su darbo rinkos padėtimi. Lietuvoje stebima priešinga ten­­dencija – gyventojų skaičius sparčiai mažėja. 2009 m. sausio 1 d. duomenimis, šalyje gyveno 3349,9 tūkst. gyventojų, arba 137,1 tūkst. mažiau negu 2001 m. Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Euro­statas) prognozuoja, kad 2060 m. pradžioje Lietuvoje gyvens ketvirtadaliu mažiau gyventojų negu dabar.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy