Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas
Articles
Loreta Vaicekauskienė
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Published 2014-11-07
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17483
PDF

Keywords

research project
social identity
social stereotypes
speaker evaluation experiments

How to Cite

Vaicekauskienė L. (2014) “Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas”, Taikomoji kalbotyra, (6), pp. 1-8. doi: 10.15388/TK.2014.17483.

Abstract

Šiame teminiame žurnalo numeryje skelbiami mokslinio projekto „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ (2012–2014) rezultatai. Drauge su savo pirmtaku „Kalba Vilnius I: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje“ (2010)1 projektas žymi naują sociolingvistinių Vilniaus kalbos studijų etapą, pradėtą po kelių dešimtmečių pertraukos nuo pirmųjų, daugiausia Laimos Grumadienės atliktų tyrimų.
Šiandieniniams projektams suburta tyrėjų grupė, todėl jie kompleksiškesni, turi gerokai platesnį teorinį, metodinį ir empirinį pagrindą. Vilniečių kalbos ypatybės ne tik aprašomos deskriptyviai, bet ir siejamos su vartotojų tapatybės raiška ir tos tapatybės išoriniais vertinimais.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.