Ispaniškos kilmės skolinių asimiliacija anglų kalboje
Kalbotyra
Danguolė Melnikienė
Matas Gelažauskas
Published 2014-02-06
https://doi.org/10.15388/Verb.2014.5.5004
PDF

How to Cite

Melnikienė D. and Gelažauskas M. (2014) “Ispaniškos kilmės skolinių asimiliacija anglų kalboje”, Verbum, 50, pp. 139-155. doi: 10.15388/Verb.2014.5.5004.

Abstract

Anglų kalbos leksikone skolinių skaičius yra netgi didesnis nei originalios angliškos kilmės žodžių. Intensyvus skolinimosi procesas vyksta jau nuo XI amžiaus, o anglų kalbininkų požiūris į jį keitė- si šimtmečiams bėgant. Lingvistinio purizmo tendencijos užleisdavo vietą liberalesniam požiūriui į skolinius ir atvirkščiai. Šiuo metu skoliniai dažniausiai priimami kaip natūralus kalbos evoliucijos reiškinys. Šiame straipsnyje gilinamasi į žodžių skolinimąsi anglų kalboje, galimas jo priežastis ir pasekmes. Taip pat išsamiau analizuojama pora dešimčių anglų kalbos skolinių, susijusių su maistu, augalais bei gyvūnais, tiesiogiai atėjusių iš ispanų kalbos. Šie žodžiai išrinkti iš trijų bendrųjų ir etimologinių žodynų. Straipsnyje analizuojama minėtų skolinių asimiliacija, t. y. fonetiniai, morfologiniai ir leksiniai pokyčiai, įvykę leksemai perėjus iš vienos kalbos į kitą. Ispaniškos kilmės anglų kalbos skoliniuose labiausiai pastebima fonetinė asimiliacija, taip yra dėl ryškių anglų ir ispanų kalbų garsynų skirtumų. Morfologinė asimiliacija pastebima rečiau, greičiausiai dėl anglų kalbos gramatinės sistemos lankstumo ir gebėjimo priimti svetimas morfologines struktūras. Leksinė asimiliacija pasireiškia tiek reikšmių praplatėjimu, tiek susiaurėjimu ir yra susijusi tiek su kultūriniais skirtumais, tiek su anglų kalbos tendencija paprastėti.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy