NEVERČIAMI TEKSTAI VERTIME
Articles
Ligija Kaminskienė
Nijolė Maskaliūnienė
Published 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2013.6.10545
PDF

How to Cite

Kaminskienė L. and Maskaliūnienė N. (2017) “NEVERČIAMI TEKSTAI VERTIME”, Vertimo studijos, 60, pp. 60-74. doi: 10.15388/VertStud.2013.6.10545.

Abstract

Straipsnyje pateikiama dviejų tipų neverčiamų tekstų analizė. Pirmiausia aptariami vertimo vienetai – įvairios apimties leksiniai vienetai, sudarantys nedalomą minties vienovę. Jie kilę iš tradicijos ir kultūros ir sudaro šnekos aktų pagrindą. Tekste vertimo vienetai dažnai įgyja oficialų – kanonizuotą, teisinį – statusą. Lygiagretieji tekstai (viešieji įspėjamieji, nurodomieji, draudžiamieji ir kt. ženklai, plakatai ir pan.) – tai skirtingi tekstai, kylantys iš identiškos pragmatinės situacijos. Jie, skirtingai nei vertimo vienetai, pasižymi šiokiu tokiu variantiškumu, tačiau jų vartojimą kalboje lemia kalbos normos, tradicijos, sutartinės vartojimo formos, adresanto ir adresato santykiai.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3