Vol 75 No 3 (2014): Politologija

Vol 75 No 3 (2014)

Politologija
Published 2014-01-01
Vytautas Isoda
THE POWER DEBATE IN SOCIAL AND POLITICAL THEORY
Abstract views 438
86-108
PDF
Romualdas Bakutis
MEANING OF LIFE IN THE MODERN CONCEPT OF POLITICS
Abstract views 570
109-138
PDF
Vytautas Kuokštis
BENDROJI POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS TEORIJA
Abstract views 133
139-144
PDF
Simona Merkinaitė
RELIGIJA BE DIEVO?
Abstract views 183
145-151
PDF
Giedrius Viliūnas
REFORMA IŠ ARTI IR IŠ TOLI
Abstract views 172
163-173
PDF
Politologija 2014 3 (75) tomas
SANTRAUKOS
Abstract views 79
Politologija 2014 3 (75) tomas
INFORMACIJA AUTORIAMS
Abstract views 79