Komunikacijos ir informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika
Konferencijų apžvalga
Lijana Stundžė
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3191
PDF

How to Cite

Komunikacijos ir informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika (L. Stundžė , Trans.). (2010). Information & Media, 52, 109-113. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3191

Abstract

Šiuolaikinė organizacija, siekdama išlikti konkurencinėje aplinkoje, į tradicines vadybos sistemas privalo integruoti informacijos ir žinių vadybos principus. Atsiranda poreikis valdyti nematerialiuosius išteklius, todėl stebima informacijos vadybos kaita, vystosi žinių vadyba, kurios esmė – neapčiuopiamų išteklių naudojimas, valdymas ir tobulinimas. Žiniomis grįstos visuomenės kūrimas yra ekonomikos plėtros, darbo vietų kūrimo ir socialinės gerovės užtikrinimo pagrindas. Siekiant aptarti informacijos, žinių ir komunikacijos vadybos taikymo modernioje organizacijoje teorines ir praktines galimybes, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete buvo organizuota mokslinė konferencija.

Review of the conference “The Scope of Information and Communication Management“
Lijana Stundžė

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>