Lytis ir organizacija: komunikacinis aspektas
Komunikacija ir žiniasklaida
Lijana Stundžė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3317
PDF

How to Cite

Stundžė L. (2009). Lytis ir organizacija: komunikacinis aspektas. Information & Media, 49, 99-117. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3317

Abstract

Straipsnyje analizuojamas lyties ir organizacijos santykis komunikacijos aspektu. Lyčių komunikacija, vykstanti organizacijoje, daro didžiulę įtaką visiems organizacijos procesams: sprendimų priėmimui, darbo rezultatams, organizacijos narių asmeniniams santykiams ir pan. Daugelyje šiuolaikinių organizacijų vyrauja istoriškai susiklosčiusi vyriškoji kultūra, kuri dažnai yra nepalanki moterims organizacijoje: moterys susiduria su „stiklinių lubų“ fenomenu, gauna mažesnį darbo užmokestį už tą patį darbą*, mažai moterų užima vadovaujančius postus. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti, kokie veiksniai daro įtaką lyčių komunikacijai organizacijoje. Straipsnyje analizuojama lyčių samprata organizacijoje, organizacijos kultūros ir lyties santykis, iš lyties perspektyvos nagrinėjamos komunikacinės situacijos bei socializacijos institucijų įtaka lyčių komunikacijos modeliams ir būdams. Lyčių komunikacija analizuojama remiantis kultūriniais lyčių skirtumais. Straipsnyje vartojamas terminas „lytis“ suvokiamas kaip socialinis konstruktas, kuris apima moteriškąjį ir vyriškąjį identitetą bei elgseną.
Pagrindiniai žodžiai: socialinė lytis, lytis ir organizacija, lytis ir organizacijos kultūra, lyčių komunikacija organizacijoje, organizacijos demografija.

Gender and organization: communicative dimension
Lijana Stundžė

Summary

The article focuses on gender communication in an organization. The main goal of the article is to analyze the factors that influence gender communication in an organization. The main tasks of the article:
• to analyze the conception of a gendered organization;
• to analyze the influence of socialization process on gender communication;
• to explore the relation between various communication situations and gender.
An analysis of the theoretical background demonstrates that differences of gender communication in organizations are strongly influenced by the following processes: organizational culture, gender perception in an organization, organization demography, socialization process, stereotypes and various communication settings.
Cultural norms and behaviour patterns developed through socialization institutions (family, education institutions, literature, toys, games, media, playmates) have a huge impact on communication behaviour in an organization.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy