Pragmatische Phraseologismen als Lexikographisches und Übersetzungsproblem
Articles
Saulius Lapinskas
Vokiečių filologijos katedra, Vilniaus universitetas
Published 2006-12-01
PDF

How to Cite

Lapinskas S. (2006) “Pragmatische Phraseologismen als Lexikographisches und Übersetzungsproblem”, Kalbotyra, 56(3), pp. 100–107. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23233 (Accessed: 1December2022).

Abstract

Straipsnyje apžvelgiami pragmatiniai frazeologizmai, dar kitaip vadinami komunikaciniais frazeologizmais. Jie yra šiuo metu frazeologijos tyrinėtojų dėmesio centre, nors ir yra frazeologijos periferijos vienetai. Būdami heterogeninės semantinės ir sintaksinės struktūros, jie atlieka strateginę socialinės interakcijos funkciją, nes reguliuoja santykius tarp pokalbio dalyvių, suteikdami jiems galimybę kalbant sutaupyti laiko, kas įgalina kalbėtojus tiksliau išreiškti pasakymų turinį, atsargiau ir atsakingiau sudarinėti pasakymų formą, adekvačiau atsakyti į išgirstus pasakymus.

Straipsnyje išsakoma būtinybė surinkti vokiečių kalbos pragmatinius frazeologizmus ir nustatyti pilnus ir dalinius jų atitikmenis lietuvių kalboje. Įvardijamos šiame kelyje iškylančios leksikografinės ir vertimo problemos.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy