Vol 9 (1963): Kalbotyra

Vol 9 (1963)

Kalbotyra
Published 1963-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 159 | Article downloads (PDF) 12

Articles

5–15
PDF
A. Piročkinas
Sudėtinio sakinio sintaksinių santykių klausimu
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 172
16–34
PDF
35–49
PDF
E. Eidukaitienė
Daiktavardžių linksniavimas Skapiškio tarmėje
Abstract views 105 | Article downloads (PDF) 211
50–61
PDF
V. Grinaveckis
Žemaičių tarmių žodio pradžios vokalizmo dėsnių susiformavimas
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 123
62–73
PDF
V. Grinaveckis
Žemaicių tarmių žodio galo dėsnių susiformavimas
Abstract views 77 | Article downloads (PDF) 116
74–101
PDF
L. Kašėtaitė
Iš teismo pavadinimų lietuvių kalboje istorijos
Abstract views 64 | Article downloads (PDF) 75
117–124
PDF
А. Степонавичюc
О развитии древнеанглийских дифтонгов в Кентском диалекте
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 64
125–139
PDF
V. Urbutis
Tabaką gerti
Abstract views 114 | Article downloads (PDF) 77
203–208
PDF
Ž. Urbanavičiūtė
Kelios naujesnės Jotainių tarmės ypatybės
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 66
209–211
PDF
V. Grinaveckis
Balsio ę̄ < ei palikuonys?
Abstract views 77 | Article downloads (PDF) 66
213–214
PDF
V. Urbutis
Ernsl Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch
Abstract views 130 | Article downloads (PDF) 86
215–218
PDF
Kronika
Abstract views 170 | Article downloads (PDF) 62
219–228
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 218 | Article downloads (PDF) 13
229–230
PDF