Vol 33 No 1 (1982): Kalbotyra

Vol 33 No 1 (1982)

Kalbotyra
Published 1982-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 110 | Article downloads (PDF) 9
Turinys
Abstract views 117 | Article downloads (PDF) 10
3–4
PDF

Articles

Gintautas Akelaitis
Įterptiniai vienetai diskurse
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 81
5–14
PDF
Albinas Drukteinis
Objekto sąvoka ir kai kurie požymiai
Abstract views 52 | Article downloads (PDF) 84
15–20
PDF
Ema Geniušienė
Reversyvumo sąvoka ir nereversyvieji sangrąžiniai veiksmažodžiai (reflexiva tantum)
Abstract views 44 | Article downloads (PDF) 67
21–29
PDF
Aleksas Girdenis | Regina Kubiliūtė-Kliukienė
Regresyvinis priebalsių palatalizacijos poveikis balsių spektrui šiaurės žemaičių tarmėje
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 58
30–38
PDF
Genovaitė Kačiuškienė
Vakarinių šiaurės panevėžiškių balsių kiekybė ir jos fonologinė interpretacija
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 64
39–45
PDF
Danutė Kalendienė
Dėl būdvardžių jaunas ir jung semantinės struktūros
Abstract views 30 | Article downloads (PDF) 213
46–60
PDF
Otilija Kosienė
Rytų aukštaičių uteniškių monoftongų priegaidės
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 14
61–71
PDF
Guido Michelini
Apie “istorinio” prezenso tekstualinę funkciją
Abstract views 43 | Article downloads (PDF) 19
72–77
PDF
Gražina Rosinienė
Zoomorfinis žmogaus apibūdinimas lietuvių kalboje (psicholingvistinio eksperimento duomenimis)
Abstract views 46 | Article downloads (PDF) 36
78–87
PDF
Marytė Tankevičiūtė
The Duration of Consonants in a Stressed Syllable: Its Relation to Logical Stress
Abstract views 29 | Article downloads (PDF) 19
96–105
PDF
Vilhelmina Vitkauskienė
Atributinė bendratis dabartinėje lietuvių kalboje
Abstract views 30 | Article downloads (PDF) 157
106–117
PDF
118–131
PDF
Dalija Tekorienė
Sintaksinė semantika, jos nagrinėjimo metodai ir žodžių junginių semantikos problemos
Abstract views 52 | Article downloads (PDF) 251
132–140
PDF
Jūratė Sirtautaitė | Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 47 | Article downloads (PDF) 10
141–144
PDF