Prevencinis epidurinis skausmo malšinimas atliekant krūtinės operacijas
-
Renatas Tikuišis
Povilas Miliauskas
Saulius Cicėnas
Narimantas Evaldas Samalavičius
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2010.3.2111
PDF

How to Cite

1.
Tikuišis R, Miliauskas P, Cicėnas S, Samalavičius NE. Prevencinis epidurinis skausmo malšinimas atliekant krūtinės operacijas. LS [Internet]. 2010Jan.1 [cited 2022Dec.5];8(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2111

Abstract

Renatas Tikuišis, Povilas Miliauskas, Saulius Cicėnas, Narimantas Evaldas Samalavičius
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: renatas.tikuisis@vuoi.lt

Įvadas / tikslas: Šoninė torakotomija yra viena iš skausmingiausių operacijų, o epidurinis skausmo malšinimas yra vienas iš efektyviausių atliekant krūtinės operacijas. Šio darbo tikslas ir buvo nustatyti, ar prevencinis epidurinis skausmo malšinimas yra pranašesnis už epidurinį skausmo malšinimą operacijos pabaigoje.

Ligoniai ir metodai: Į tyrimą buvo įtraukti 28 pacientai. Aštuoniems pacientams buvo pašalintas dešinysis plautis ir 20 pacientų – kairysis plautis. Atsitiktinės atrankos būdu pacientai suskirstyti į tiriamąją grupę (T grupe) ir kontrolinę grupę (K grupė). Abiejų grupių pacientams taikyta tiek bendroji nejautra, tiek epidurinis skausmo malšinimas. T grupės pacientams į epidurinį tarpą buvo leidžiami bupivakainas (0,25 %) ir morfinas dar neprasidėjus operacijai. Bupivakaino infuzija buvo tęsiama operacijos metu. K grupės pacientams taikytas intraveninis skausmo malšinimas fentaniliu operacijos metu. Operacijos pabaigoje abiejų grupių pacientams į epidurinį tarpą buvo sušvirkšta 6 ml bupivakaino 0,125 %, o K grupės pacientams į epidurinį tarpą buvo sušvirkšta ir morfino.

Rezultatai: T grupės pacientams prireikė mažiau sevoflurano operacijos metu, o skausmo intensyvumas buvo mažesnis pirmas 4 valandas po operacijos, palyginti su K grupės pacientais. Taip pat tiriamosios grupės pacientams reikėjo mažiau analgetikų po operacijos.

Išvada: Prevencinis bupivakaino ir morfino švirkštimas į epidurinį tarpą yra pranašesnis už šių vaistų švirkštimą operacijos pabaigoje.

Reikšminiai žodžiai: prevencinis skausmo malšinimas, epidurinis skausmo malšinimas, krūtinės chirurgija.

Preemptive epidural analgesia for thoracic surgery

Renatas Tikuišis, Povilas Miliauskas, Saulius Cicėnas, Narimantas Evaldas Samalavičius

Vilnius University, Institute of Oncology, Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: renatas.tikuisis@vuoi.lt

Background / objective: Post-thoracotomy pain is one of the most severe types of pain. Epidural analgesia has emerged as the analgesic technique of choise for thoracotomy pain management. The purpose of this study was to determine whether preemptive epidural analgesia performed before thoracotomy and at the end of operation reduces postoperative pain.

Patients and methods: 28 patients were included in this study. Right (n=8) and left (n=20) pneumectomy was performed for these patients. The patients were randomized to study (“T” gr.) and control (“K” gr.) groups. Both groups received combined general – epidural anaesthesia. Patients in the study group (T gr.) received 0.25 % bupivacaine and morphine via the epidural route prior to skin incision and continued, 0.25% bupivacaine infusion. The control group received intravenous fentanyl infusion during the operation. At the time of chest closure, all patients in both groups were dosed 6 ml – 0.125% bupivacaine via epidural route. The control group received also morphine via epidural catheter.

Results: The patients in the main group required less sevoflurane intraoperatively and had lower pain scores in the first 4 hours postoperatively. They needed less analgesic infusion after operation.

Conclusion: These results show that preemptive bupivacaine and morphine epidural injection is superior to the injection of these drugs at the end of operation.

Key words: preemptive analgesia, epidural analgesia, thoracic surgery.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>