Pažintinių funkcijų sutrikimai po kardiochirurginių operacijų: intraoperacinių veiksnių įtaka
-
Ieva Norkienė
Juozas Ivaškevičius
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.2.2155
PDF

How to Cite

1.
Pažintinių funkcijų sutrikimai po kardiochirurginių operacijų: intraoperacinių veiksnių įtaka. LS [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];6(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2155

Abstract

Ieva Norkienė, Juozas Ivaškevičius
Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: ievanork@gmail.com

Šiuolaikinėje širdies chirurgijoje prioritetu tampa ne tik paciento gyvybės išsaugojimas, bet ir sveikatos grąžinimas. Pooperaciniu laikotarpiu pacientų sveikimą ir grįžimą prie įprastinio gyvenimo ritmo, net jei fizinė savijauta gera, dažnai sunkina rečiau ir sunkiau diagnozuojamos neuropsichologinės komplikacijos. Pažintinių (kognityvinių) funkcijų sutrikimai, arba kognityvinė disfunkcija, įvairių autorių duomenimis, gali būti nustatoma net iki 53% pacientų ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, o praėjus keleriems metams išlieka apie 20% gydytų ligonių. Ieškant efektyviausių būdų neurologinėms komplikacijoms išvengti, šiuolaikinėje medicinos literatūroje aktyviai svarstoma, kokią įtaką šiai patologinei būklei rastis turi intraoperaciniai veiksniai. Straipsnyje apžvelgiama dirbtinės kraujo apytakos, embolizacijos, hipoperfuzijos ir anestezijos sąsaja su pažintinių funkcijų pokyčiais po kardiochirurginių operacijų.

Pagrindiniai žodžiai: pažintinių funkcijų sutrikimai, kardiochirurgija, rizikos veiksniai

Cognitive decline after cardiac surgery: the impact of intraoperative factors

Ieva Norkienė, Juozas Ivaškevičius
Clinic of Anesthesiology and Intensive Care of Vilnius University
Emergency Hospital, Šiltnamių 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: ievanork@gmail.com

The quality of postoperative life becomes one of the most important aspects in assessing the outcomes of any surgical intervention. Recovery from the immediate effects of cardiac surgery is often complicated by less noticeable and hardly diagnosed neuropsychological complications. According to various authors, cognitive decline occurs in up to 53% of patients in the early postoperative period and persists in 20% of patients for a couple of years after surgery. Recent studies suggest that the incidence of these adverse outcomes may be closely related to intraoperative factors. In the present paper, we discuss the influence of cardiopulmonary bypass, embolisation, cerebral hypoperfusion and anesthesia on neurocognitive outcomes after cardiac surgery.

Key words: cognitive decline, cardiac surgery, risk factors

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>