Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje
-
Darius Činčikas
Juozas Ivaškevičius
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.2.2274
PDF

How to Cite

1.
Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje. LS [Internet]. 2006 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];4(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2274

Abstract

Darius Činčikas, Juozas Ivaškevičius
Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos klinika,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: dariuscincikas@yahoo.com

Tikslas

Palyginti intraoperacinį nukraujavimą ir operacinio lauko matomumą atliekant endoskopines prienosinių ančių operacijas ir anestezijai vartojant izofluraną ir propofolį.

Ligoniai ir metodai

Ištirti 27 ligoniai 1–3 klasės fizinės sveikatos būklės pagal Amerikos anesteziologų draugijos klasifikaciją: 12 iš jų anestezija atlikta izofluranu, 15 – propofoliu. Operacijos išvakarėse ligoniai premedikuoti diazepamu, operacijos dieną gavo 5 mg midazolamo. Anestezijos metu naudotas fentanilis, deguonies ir azoto suboksido 50:50% mišinys, raumenų relaksantai. Operacinio stalo galvūgalis pakeltas 10 laipsnių. Nukraujavimas matuotas surenkant kraują į žymėtą siurblį. Operacinio lauko matomumas vertintas pagal modifikuotą Fromme skalę.

Rezultatai

Statistiškai reikšmingai nesiskiriant arteriniam kraujo spaudimui ir širdies susitraukimų dažniui tarp tiriamųjų grupių, propofolio grupėje nustatytas mažesnis intraoperacinis nukraujavimas – 273,3 ml, nei izoflurano grupėje – 333,3 ml (p < 0,05), ir geresnė operacinio lauko kokybė – atitinkamai 2,43 balo ir 2,89 balo (p < 0,05).

Išvados

Anestetiko pasirinkimas turi įtakos intraoperaciniam kraujavimui ir operacinio lauko matomumui endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje. Anestezijai atlikti vartojant propofolį, operacinio lauko kokybė yra geresnė, negu vartojant izofluraną. .

Reikšminiai žodžiai: endoskopinė prienosinių ančių chirurgija, intraoperacinis kraujavimas, anestezija

Influence of anesthetic on operative field quality in endoscopic paranasal sinus surgery

Darius Činčikas, Juozas Ivaškevičius
Department of Anesthesiology and Reanimatology of Vilnius University,
Vilnius University Emergency Hospital,
Šiltnamių 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: dariuscincikas@yahoo.com

Objective

To compare intraoperative hemorrhage and the visibility of the operative field during endoscopic operations of accessory nasal sinuses when anesthesia is induced by isoflurane or propofol.

Patients and methods

27 patients of physical health state 1–3 according to American Society of Anesthesiologists (ASA) were examined. For 12 of them, anesthesia was induced by isoflurane and for 15 by propofol. All patients on the eve of the operation were premedicated with diazepam and on the day of operation received 5 mg of midazolam. Anesthesia was induced with fentanyl, a 50:50% mixture of oxygen and nitrous oxide, and doses of muscle relaxant. The head-bed of the operating table was raised at 10°. Hemorrhage was measured by collecting blood with a graded pump. The visibility of the operative field was evaluated according to the scale proposed by Fromme.

Results

Hemorrhage volume in the propofol group was lower (273.3 ml) and the visibility of the operative field was better (2.43) than in the isoflurane group (333.3 ml and 2.8) (p < 0.05); there was no significant difference in arterial blood pressure and heart contractions between the groups.

Conclusions

The proper choice of anesthetic can improve hemorrhage control and the visibility of the operative field during endoscopic operations of accessory nasal sinuses. Propofol improves the visibility of the operative field better than does isoflurane

Key words: endoscopic sinus surgery, intraoperative bleeding, anesthesia

PDF

Most read articles by the same author(s)