THE DIFFERENT “BODIES” OF THE CASTLE
BOOK SHELF
Antanas Petrilionis
Published 2018-02-21
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11626
PDF

How to Cite

Petrilionis A. (2018) “THE DIFFERENT ‘BODIES’ OF THE CASTLE”, Lietuvos istorijos studijos, 400, pp. 126-132. doi: 10.15388/LIS.2017.40.11626.

Abstract

Rec.: Vytautas Volungevičius, Pilies šešėlyje: teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai, 2015

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy