„ADVENIT, ET SUSCEPTUS EST AD NOSTRAM INFIRMARIAM“: VILNIAUS BONIFRATRŲ ŠPITOLĖS LIGONIAI XVIII AMŽIUJE
ARTICLES AND REPORTS
Martynas Jakulis
Doktorantas Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedra
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2014.0.5033
PDF

How to Cite

Jakulis M. (2014) “„ADVENIT, ET SUSCEPTUS EST AD NOSTRAM INFIRMARIAM“: VILNIAUS BONIFRATRŲ ŠPITOLĖS LIGONIAI XVIII AMŽIUJE”, Lietuvos istorijos studijos, 340, pp. 48-61. doi: 10.15388/LIS.2014.0.5033.

Abstract

Įvadas
XVI a. pirmoje pusėje pradėję veikti bonifratrai (Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo) buvo vienas iš naujųjų ordinų, kurių vienuoliai tarnystę Dievui derino su ligonių gydymu1. XVII a., intensyviausios ordino plėtros laikotarpiu, vienuoliai pasirodė Abiejų Tautų Respublikos miestuose: 1609 m. įsteigtas pirmasis vienuolynas ir špitolė Krokuvoje, o 1635 m. bonifratrai Vilniaus vyskupo Abraomo Vainos rūpesčiu įsikūrė prie Šv. Kryžiaus bažnyčios Vilniuje. Naujojoje špitolėje, skirtingai nei dešimtyje veikusių iki tol, žmonės buvo visų pirma gydomi, čia darbavosi specialiai tokiam darbui pasirengę vienuoliai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy