APIE BALTARUSIJOJE SURASTUS PANEVĖŽIO MOKYTOJŲ SEMINARIJOS (1872–1918) DOKUMENTUS
APŽVALGOS
Leonas Kaziukonis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5066
PDF

How to Cite

Kaziukonis L. (2013) “APIE BALTARUSIJOJE SURASTUS PANEVĖŽIO MOKYTOJŲ SEMINARIJOS (1872–1918) DOKUMENTUS”, Lietuvos istorijos studijos, 310, pp. 155-156. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5066.

Abstract

Panevežio mokytoju seminarija buvo isteigta Rusijos caro Aleksandro II 1872 m. birželio 27 d. isaku. Renge mokytojus Kauno gubernijos pradinems mokykloms. Priklause Vilniaus švietimo apygardos valdybai. Del vykdytos rusinimo politikos i j¹ buvo priimami tik staèiatikiu tikejimo asmenys. Daugelis ju buvo atvykê iš Minsko ir kitu guberniju. Kad tapê mokytojais galetu susikalbeti lietuviškai, seminaristai buvo mokomi lietuviu kalbos. 1906–1908 metais seminarijoje lietuviu kalbos mokytoju dirbo Jonas Jablonskis. Tuo metu joje mokytis leista kataliku tikejimo ir kitu konfesiju vaikams.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy