LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PAVELDO IR ATMINTIES AKTUALUMAS (KONFERENCIJĄ PRISIMENANT)
Scientific Life
Ryšard Gaidis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5070
PDF

How to Cite

Gaidis R. (2013) “LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PAVELDO IR ATMINTIES AKTUALUMAS (KONFERENCIJĄ PRISIMENANT)”, Lietuvos istorijos studijos, 310, pp. 172-180. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5070.

Abstract


2013 m. baigiasi mokslinis projektas „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“, kurį vykdė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, o spiritus movens buvo Profesorius Alfredas Bumblauskas. Nors formaliai projektas prasidėjo 2010 m., idėjos ištakas ir pirmuosius darbus galime drąsiai nukelti keleriais metais anksčiau, kai buvo sėkmingai įgyvendintos dvi „LDK paveldo dalybų“ projekto dalys (2007–2009 m.) ir šio projekto metu organizuotų konferencijų pranešimų pagrindu išleisti du reikšmingi mokslinių straipsnių rinkiniai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy