The Wars of Lithuania between Theories and History
BOOK SHELF
Kęstutis Kilinskas
Published 2015-08-04
https://doi.org/10.15388/LIS.2015.35.8361
PDF

How to Cite

Kilinskas K. (2015) “The Wars of Lithuania between Theories and History”, Lietuvos istorijos studijos, 350, pp. 160-164. doi: 10.15388/LIS.2015.35.8361.

Abstract

Rec.: Edita Jankauskienė, Virgilijus Pugačiauskas, Gintautas Surgailis, Ieva Šenavičienė, Gediminas Vitkus, Lietuvos karai: Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė-kiekybinė analizė, Vilnius: Eugrimas, 2014.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy