The 400th Anniversary of the Teaching of Philosophy in Lithuanian Schools
-
Romanas Plečkaitis
Published 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5823
PDF

How to Cite

Plečkaitis R. (1971). The 400th Anniversary of the Teaching of Philosophy in Lithuanian Schools. Problemos, 8, 7–11. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5823

Abstract

Pranešimas skirtas filosofijos pradžios Lietuvoje nustatymui. Remiantis išlikusiais šaltiniais, 1571 metai laikomi filosofijos mokslų pradžia Lietuvos mokyklose. Teigiama, kad filosofija mūsų krašte atsirado feodalizmo laikotarpiu. Su filosofija pirmiausia susipažino tie Lietuvos bajorų sūnūs, kurie, nesant Lietuvoje aukštosios mokyklos, studijavo Centrinės ir Vakarų Europos universitetuose. Filosofijos mokslo atsiradimo Lietuvoje priežasčių reikia ieškoti tuometiniuose visuomeniniuose santykiuose. Vakarų Europoje kilęs reformacijos judėjimas, savo esme nukreiptas prieš feodalinį išnaudojimą bei Katalikų bažnyčią, rado atgarsį ir Lietuvoje. 1571 m. Vilniaus jėzuitų kolegijoje buvo įsteigtos filosofijos studijos – trejų metų filosofijos kursas. Filosofija mūsų krašto mokyklose atsirado kaip scholastinė filosofija, su visomis jos ydomis ir trūkumais. Vadovaujantis dialektine metodologija, reikia scholastinėje filosofijoje ieškoti problemų, turinčių realią reikšmę. Lietuvos mokyklose dėstoma logika buvo aukšto lygio: joje randame dabartinės logikos užuomazgų – teiginių logikos, loginių klasių, modalinės logikos, loginės sekos teorijos, semiotikos ir loginės semantikos problemų.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy