From the Investigations of the Relation between Morals and Religion
-
Česlovas Kalenda
Published 2014-10-03
https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6507
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (2014). From the Investigations of the Relation between Morals and Religion. Problemos, 34, 120-121. https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6507

Abstract

1984 m. lapkričio 13 d. LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute KMI Filosofijos ir mokslinio komunizmo katedros vyr. dėstytoja Zita Liubarskienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Dorovės ir religijos santykio problema Lietuvos filosofinės minties istorijoje (1945–1980)“. Disertacijos moksliniai vadovai – prof. J. Barzdaitis ir doc. V. Žemaitis, oficialieji oponentai: prof. J. Minkevičius ir doc. N. Juršėnas.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy