Action of Lithuanian Society of Philosophy
-
Česlovas Kalenda
Published 1995-10-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7032
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1995). Action of Lithuanian Society of Philosophy. Problemos, 48, 136-136. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.48.7032

Abstract

1990 m. spalio 5 d. įvyko Lietuvos filosofų draugijos visuotinis susirinkimas, kuriame buvo aptarta draugijos veikla per pirmuosius jos gyvavimo metus ir numatytos tolesnio darbo gairės. Pranešimą šiais klausimais perskaitė draugijos prezidentas prof. E. Nekrašas. Draugija 1989 m. surengė A. Maceinos skaitymus, konferencijas „Totalitarizmas ir demokratija“, „Džonas Lokas ir liberalizmo tradicija“. Draugijos Klaipėdos skyrius surengė dvi mokslines konferencijas, skirtas žmogaus ir miesto santykiams nagrinėti.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy