On a Search of the Integral Definition of Man
-
Česlovas Kalenda
Published 1989-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.41.7128
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1989). On a Search of the Integral Definition of Man. Problemos, 41, 119-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.41.7128

Abstract

1987 m. lapkričio 25 d. TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyrius bei LTSR MA Filosofijos katedra surengė simpoziumą „Filosofija: žmogaus apibrėžties beeiškant“. Pranešėjai nagrinėjo įvairiapusį žmogaus reiškimąsi gamtinės, socialinės-kultūrinės ir individualiosios būties plotmėse, subjektyviuosius žmogiškumo faktorius, dvasingumo apraiškas, žmogiškąją realybę fakto ir vertybės, laisvės ir kauzalumo aspektu, nuosavybės santykį, gamtinio ir antgamtinio prado sintezę ir kitas problemas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy