Mielczarek, Tomasz, 2012. Raport o śmierci polskich gazet
Book reviews
Olga Dąbrowska-Cendrowska
-
Published 2013-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.22

Keywords

none

How to Cite

Dąbrowska-Cendrowska O. (2013) “Mielczarek, Tomasz, 2012. Raport o śmierci polskich gazet”, Respectus Philologicus, 23(28), pp. 226-228. doi: 10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.22.

Abstract

Mielczarek, Tomasz, 2012. Raport o śmierci polskich gazet. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 241 s. ISBN: 978-83-7545-337-9.

Wiosną 2012 roku ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka autorstwa Tomasza Mielczarka pt. Raport o śmierci polskich gazet, która wpisała się w trwającą niemal na całym świecie dyskusję dotyczącą przyszłości i znaczenia prasy drukowanej. Niespełna rok wcześniej polscy czytelnicy mogli zapoznać się z głośną publikacją francuskiego dziennikarza i redaktora na­czelnego m.in. „Courrier international” i „L’Expansion” Bernarda Pouleta pt. Śmierć gazet i przyszłość informacji.

Książka Mielczarka, jak sam stwierdził o „celowo nieco zwodniczym tytule”, jest moim zdaniem, charakterystyką i prze­glądem najistotniejszych przemian, jakie dotknęły segment prasy codziennej po roku 1989. Składa się ze wstępu, ośmiu roz­działów, zakończenia, bogatej bibliografii i indeksu czasopism.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy