VERTĖJŲ ĮDARBINAMUMAS LIETUVOJE
Articles
Vladas Lelešius
Published 2017-03-15
https://doi.org/10.15388/VertStud.2016.9.10438
PDF

How to Cite

Lelešius V. (2017) “VERTĖJŲ ĮDARBINAMUMAS LIETUVOJE”, Vertimo studijos, 90, pp. 139-150. doi: 10.15388/VertStud.2016.9.10438.

Abstract

Straipsnyje tiriama vertėjų įdarbinamumo problema Lietuvoje, vertėjų kompetencijų paklausos (vertėjų darbdavių) ir pasiūlos (baigusiųjų vertimo studijas) skirtumai. Siekiant išsiaiškinti vertėjų įdarbinamumo lygį Lietuvoje, analizuojamos problemos, su kuriomis vertėjai susiduria įsidarbindami. Straipsnyje nagrinėjami labiausiai vertėjų įdarbinamumą veikiantys veiksniai. Vertinant vertėjų įdarbinamumo lygį Lietuvoje aptariami Vilniaus universiteto (VU) vertimo studijų magistrantūros programą nuo 2004 iki 2015 metų baigusių respondentų tyrimo apklausos duomenys ir atliekama šių duomenų ir vertėjų darbdavių poreikio tyrimo ataskaitos lyginamoji analizė.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy