J.-P. VINAY IR J. DARBELNET ”STYLISTIQUE COMPARÉE DU FRANÇAIS ET DE L’ANGLAIS“ (1958 m.) : DABARTIES PERSPEKTYVOS
Articles
Liucija Černiuvienė
Published 2017-04-05
https://doi.org/10.15388/VertStud.2014.7.10530
PDF

How to Cite

Černiuvienė L. (2017) “J.-P. VINAY IR J. DARBELNET ”STYLISTIQUE COMPARÉE DU FRANÇAIS ET DE L’ANGLAIS“ (1958 m.) : DABARTIES PERSPEKTYVOS”, Vertimo studijos, 70, pp. 45-58. doi: 10.15388/VertStud.2014.7.10530.

Abstract

1958 m. Jeano-Paulio Vinay ir Jacques’o Darbelnet sukurta lingvistinio pobūdžio vertimo teorija, išdėstyta veikale Stylistique comparée du français et de l’anglais, padarė nemažą įtaką vėlesniems vertimo teorijų kūrėjams. Šiame straipsnyje analizuojama, kokio pobūdžio buvo toji įtaka ir kaip ji atsispindėjo vertimo mokslo tyrėjų darbuose. Tyrimo objektas – J.-P. Vinay ir J. Darbelnet išskirti septyni vertimo būdai, neabejotinai tapę vertimo teorijos istorija ir kartu išlikę šiuolaikinio vertimo mokslo dalimi. Analizuojant kiekvieną vertimo būdą siekiama ištirti, kiek jie tebėra aktualūs mūsų dienomis. Taip pat tiriama, kokį poveikį tie būdai turėjo kuriant kitus vertimo būdus ar vertimo strategijas. Vertinama ir J.-P. Vinay ir J. Darbelnet vertimo būdų terminija, apžvelgiama jos kaita.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>