KAIP Į LIETUVIŲ KALBĄ VERČIAMI ANGLIŠKI KALAMBŪRAI
Articles
Lionginas Pažūsis
Published 2017-04-12
https://doi.org/10.15388/VertStud.2008.1.10619
PDF

How to Cite

Pažūsis, L. (tran.) (2017) “KAIP Į LIETUVIŲ KALBĄ VERČIAMI ANGLIŠKI KALAMBŪRAI”, Vertimo studijos, 1, pp. 58–80. doi:10.15388/VertStud.2008.1.10619.

Abstract

Šiame straipsnyje kalambūras, kaip ryškiausia žodžių žaismo rūšis ar kategorija, yra suvokiamas kaip vienodos ar panašios formos, bet skirtingos reikšmės žodžių (ar žodžių junginių) tyčinis sugretinimas, kurio stilistinį efektą sudaro tos skirtybės, tos kitos reikšmės nelauktumas. Nors vertimo teorijos ir praktikos požiūriu kalambūrų vertimas į kitą kalbą yra siauras specializuotas klausimas, bet jis yra įdomus tuo, kad siejasi su vadinamąja neišverčiamumo problema. Kalambūrų vertimo problema yra ypatinga tuo, kad nedidelėje teksto atkarpoje susiduriama su daugeliu skirtingų ir paprastai vienas kitam prieštaraujančių apribojimų ar suvaržymų. Remiantis iš verstinės grožinės literatūros surinktais pavyzdžiais, straipsnyje aptariami pagrindiniai angliškų kalambūrų vertimo į lietuvių kalbą būdai: kalambūro vertimas kalambūru ir kalambūro vertimas ne kalambūru. Be to, analizuojamas kalambūro stilistinio efekto praradimo kompensavimas vertime kitomis, kalambūrui artimomis retorinėmis ar stilistinėmis priemonėmis, o prasmės nuostolių – redakcinio ar leidybinio pobūdžio priemonėmis.
PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>