KAS IR KAIP VERS IŠ RUSŲ KALBOS IR Į RUSŲ KALBĄ? RUSŲ KALBOS VERTĖJŲ RENGIMAS LIETUVOJE
Articles
Jelena Brazauskienė
Irena Miškinienė
Published 2017-04-12
https://doi.org/10.15388/VertStud.2008.1.10624
PDF

How to Cite

Brazauskienė J. and Miškinienė I. (2017) “KAS IR KAIP VERS IŠ RUSŲ KALBOS IR Į RUSŲ KALBĄ? RUSŲ KALBOS VERTĖJŲ RENGIMAS LIETUVOJE”, Vertimo studijos, 10, pp. 127-132. doi: 10.15388/VertStud.2008.1.10624.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama aktuali Lietuvoje vertimo iš rusų kalbos ir į rusų kalbą ko­kybės problema. Apžvelgiamas rusų kalbos funkcionavimas bei visuomenės po­reikis, susijęs su vertimu, kaip tarpininku tarp bendraujančių subjektų ir kultūrų. Vertimo lygis šalyje prastas dėl to, kad trūksta profesionalių vertėjų iš rusų kalbos ir į rusų kalbą bei nėra viešąją rusų kalbą ir vertimą kontroliuojančios institucijos. Straipsnyje nurodomos susidariusios situacijos priežastys bei siūlomi būdai kelia­mai problemai spręsti.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)