Vol 4 (2011): Vertimo studijos

Vol 4 (2011)

Vertimo studijos
Published 2017-04-06

Articles

Nijolė Maskaliūnienė
PRATARMĖ
Abstract views 195 | Article downloads (PDF) 229
7-8
PDF
Don Bogen
TRANSLATING THE CANON: THE CHALLENGE OF POETIC FORM
Abstract views 197 | Article downloads (PDF) 286
9-17
PDF
Laura Niedzviegienė
ELSE LASKER-SCHÜLER LYRIKOS VERTIMO KOGNITYVINIAI ASPEKTAI
Abstract views 146 | Article downloads (PDF) 259
18-34
PDF
Lyudmila Boyko
ON TRANSLATING TITLES IN ARTISTIC DISCOURSE
Abstract views 206 | Article downloads (PDF) 299
35-45
PDF
Inesa Šeškauskienė
THE LANGUAGE OF RESEARCH: ARGUMENT METAPHORS IN ENGLISH AND LITHUANIAN
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 319
46-60
PDF
Larisa Iljinska | Marina Platonova
CLASSIFICATION OF COLOUR –BASED METAPHORICAL TERMS
Abstract views 290 | Article downloads (PDF) 335
Jurgita Kerevičienė | Greta Češumskaitė
GRAMMATICAL COMPRESSION IN FILM TRANSLATION
Abstract views 276 | Article downloads (PDF) 338
71-81
PDF
Danguolė Satkauskaitė | Giedrė Drėgvaitė
SINCHRONIJA DUBLIUOTUOSE FILMUOSE (ANIMACINIO FILMO ”AUKŠTYN“ PAVYZDYS)
Abstract views 295 | Article downloads (PDF) 318
82-94
PDF
Dainora Maumevičienė
LOKALIZACIJA KAIP KOMUNIKACIJOS AKTAS
Abstract views 350 | Article downloads (PDF) 324
95-106
PDF
Viktor Slepovitch
GRAMMATICAL EQUIVALENCE IN TRANSLATING RUSSIAN ADJECTIVES AND ADVERBS INTO ENGLISH
Abstract views 197 | Article downloads (PDF) 298
118-124
PDF
Indra Grietēna
TRANSLATION PROBLEMS WITHIN THE EU CONTEXT
Abstract views 183 | Article downloads (PDF) 293
125-137
PDF
Rasa Januševičienė | Laura Juchnevič
UŽSIENIO TIFLOLOGINIŲ PUBLIKACIJŲ VERTIMAI LIETUVOS SKAITYTOJAMS
Abstract views 193 | Article downloads (PDF) 258
138-149
PDF
150-158
PDF

Apžvalgos, recenzijos, anotacijos

Vertimo studijos 2011 4
GUIDELINES FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL VERTIMO STUDIJOS (‘TRANSLATION STUDIES’)
Abstract views 134 | Article downloads (PDF) 166
165-168
PDF