Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas
Medijų tyrimai
Žygintas Pečiulis
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3133
PDF

How to Cite

Pečiulis Žygintas. (2011). Daugiaterpiškumo kolizija medijose: technologinės raidos aspektas. Information & Media, 57, 74-87. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3133

Abstract

Daugiaterpiškumas, multimedijiškumas, įvairių raiškų susiliejimas – esminis šiandienos ir rytdienos medijų bruožas. Tai dažniausiai laikoma specifine skaitmeninės eros ypatybe, tačiau žvilgsnis į istorinę komunikacijos technologijų raidą atskleidžia tam tikrą senųjų medijų suformuotų charakteristikų pasikartojimą naujosiose medijose. Nuo tapybos, kinematografo, televizijos iki kompiuterio tęsiasi ekrano tradicija. Skaitmeninėse technologijose išsaugomas klasikinis spaudos puslapis, stiprėja rašto pozicijos, derinami naratyvo ir duomenų bazės principai. Konstruojant skaitmeninius kūrinius grįžtama prie ciklo, būdingo dar XIX a. medijoms, kompiuteris ir mobiliosios technologijos formuoja skaitmeninį dendį, tęsiantį Ch. Baudelaire’o prieš pusantro šimto metų aprašytą anonimišką stebėtoją – bastūną. Kintant ir tobulėjant technologijoms, nuolat vyko sudėtingi adaptavimosi, transformacijos procesai. Viena medija tarsi išnirdavo iš kitos, kiekvienas naujas prietaisas ar technologija sustiprindavo tam tikrą raišką, slopindama kitą. Skaitmeninė era suteikia įvairialypės raiškos galimybes, grįžtama prie žmonijos ištakų, ikimedijinės komunikacijos – visaverčio žmogaus bendravimo su žmogumi.
Pagrindiniai žodžiai: medijų istorija, daugiaterpiškumas, daugialypė raiška, šiuolaikinės medijos.

Multienvironmental Collision in Medias: The Technological Development Aspect
Žygintas Pečiulis

Summary
Contemporary and future medias can be characterised as multienvironmental, multimedia and of various expressions. It is usually considered to be characteristic of the digital era; however, a glance on the historical development of communication technologies reveals a certain repetition of characteristics of old medias in new medias. The tradition develops from painting, cinematography, television to computer screen. Digital technologies preserve the classical printed page, strengthen writing positions and combine narrative and data base principles. While developing digital works, the media cycle prominent in the 19th century is applied. Computers and mobile technologies form a digital dandy continuing with an anonymous observer described by Ch. Baudelaire more than a century ago. Changes and improvements in technologies provoked constant adjustment and transformation processes. One media as if emerged from another. Every new device or technology strengthened certain expression by suppressing the other. The digital age provides with versatile expression possibilities. Thus, the rise of humankind and pre-media communication or versatile communication among men is highlighted as well.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy