Žiniasklaida ir žurnalistika daugiaterpės raiškos eroje
Medijų sankirtos
Žygintas Pečiulis
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3207
PDF

How to Cite

Pečiulis Žygintas. (2009). Žiniasklaida ir žurnalistika daugiaterpės raiškos eroje. Information & Media, 51, 37-53. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3207

Abstract

Naujų technologijų taikymas lemia esminius medijų pokyčius. Tradicinės masinės komunikacijos priemonės praranda autonomiją ir susilieja konvergencinėje erdvėje. Pokyčiai vyksta įvairiose plotmėse. Kinta masinės komunikacijos turinio vartojimo įpročiai, tradicinė žiniasklaida ieško naujų raiškos ir sklaidos formų. Daugiaterpės technologijos suteikia galimybių varijuoti įvairiais sklaidos kanalais ir įvairiomis raiškomis, pasirenkant rašto, garso ar vaizdo komponentus. Daugiaterpės raiškos era kelia naujus iššūkius žiniasklaidai ir žurnalistikai, netgi žurnalisto profesijos išlikimo klausimą, koreguoja specialistų rengimo metodus.
Pagrindiniai žodžiai: medijos, masinė komunikacija, konvergencija, daugiaterpė žiniasklaida, profesionalus žurnalistas, žurnalistika, žurnalistų rengimas.

Media and Journalism facing the Era of Convergent Expression
Žygintas Pečiulis

Summary
New technologies lead to significant changes in the media. Traditional mass communication is losing autonomy and merging in a converged space. Changes are taking place in various dimensions. The changing consumption habits of communication content make traditional media to look for new forms of expression and dissemination. Convergent technologies provide opportunities to choose among the various channels of distribution and the various ways of expression, the choice among text, sound or video components. The convergent expression era poses new challenges to the media and journalism, forces the adjustment of training methods and even raises the question of survival of journalism as a profession.
Key words: media, mass communication, convergence, convergent media, professional journalist, journalism, journalism training.

r />

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy