Sovietinės televizijos diskurso daugialypumas: oficialumo ir nuoširdumo drama
-
Žygintas Pečiulis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1588
PDF

How to Cite

Pečiulis Žygintas. (2013). Sovietinės televizijos diskurso daugialypumas: oficialumo ir nuoširdumo drama. Information & Media, 63, 113-128. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1588

Abstract

Straipsnyje analizuojama sovietinio laikotarpio Lietuvos televizija. Pateikiamas Vakarų ir Rytų Europos audiovizualinės masinės komunikacijos istorinės raidos kontekstas, visuomeninių ir valstybinių transliuotojų funkcijų lyginamoji analizė. Pasitelkus sovietmečio dokumentus, televizijos laidų tekstus, televizijos darbuotojų prisiminimus, atskleidžiama audiovizualinės masinės komunikacijos priemonių vieta sovietinėje sistemoje, pateikiamos svarbiausios ideologinės klišės, analizuojamas cenzūros ir asmeninės cenzūros veikimas, televizijos darbuotojų santykio su sistema problema.
Reikšminiai žodžiai: audiovizualinė masinė komunikacija, televizija, sovietinės Lietuvos televizija, ideologinės klišės, cenzūra, pranešimo stilistika.

Multiplicity of Soviet television discourse: formality and sincerity drama
Žygintas Pečiulis

Summary
Information dosage during the Soviet period was based on noble purposes. Closed borders and infor­mation control were the ways to keep the system and persuade society.
Peculiarities of society, such as the official doc­trine and its treatment on the personal daily level or adaptation and rebellion dilemma determined the formation of multiple television discourses.
The documents, memories, scripts of the time al­low to reveal the television discourse multiplicity in soviet Lithuania and the intentions of the originators of such discourses. Modern media fall into stagna­tion, in a strictly regulated environment. However, the pomp of communism coincides with the dyna­mism and innovation of television.
Television was used to promote the principal ide­ological postulates: internationalism, socialism, the cult of the proletariat and communism, the failure of capitalism, depreciation of independent Lithuania, atheism.
The language was pompous, characterized by a combination of belletristic and bureaucratic styles, at­tention to the correctness. There were plenty of phras­es reminiscent of fairy tale and myth phraseology.
Key words: audio-visual mass communication, television, the soviet Lithuanian television, ideologi­cal clichés, censorship, communication style.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy