Apykojai Latvijos archeologinėje medžiagoje
Jānis Ciglis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2013.0.2637
PDF

How to Cite

Ciglis, Jānis. 2013. “Apykojai Latvijos archeologinėje medžiagoje”. Archaeologia Lituana 14 (January), 120-28. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2013.0.2637.

Abstract

Tarp Latvijos ankstyvojo geležies amžiaus archeologinių radinių aptinkama viena neįprasta papuošalų kategorija – apykojai. Apykojų randama kai kuriuose Baltijos finougrų tarand tipo kapuose, bet tai dažniausiai tik fragmentai. Sveiki išlikę apykojai buvo rasti tarand I kape Kaugars and Mūsina kapinynuose Raunoje ir Saulieši kapinyne Jaunburtniekuose. O fragmentų – Auciema Dumpji, Viksnas kapusils Raunoje, Sulieši laidojimo paminkle Jaunburtnie­kuose ir tarand II kape Kaugars kapinyne Raunoje. Datavi­mą B2 periodu patvirtina radiniai pilkapiuose Šiaurės Rytų Latvijos laidojimo paminkluose, kurie jau nebeegzistuoja B2 periode. Pavyzdžiui, alavinių kulkšnies apykojų ir ran­kogalinių apyrankių buvo aptikta trijuose pilkapiuose, bet nė viena nebuvo aptikta tarand tipo akmenų kape Sale­nieki laidojimo paminkle, kur seniausieji radiniai gali būti datuotini B2 periodu. Pilkapiai yra senesni (ankstyvesni) ir gali būti datuojami B2 periodu todėl, kad vienu atveju kapo akmeninė konstrukcija yra virš pilkapio. Panašų datavimą patvirtina ir tai, kad kulkšnies apykojai akmenų konstrukci­jos kapuose dekoruoti labai panašiais motyvais kaip ir apy­kojai Viļaka ir Aizezeri Sakstagaloje. 
Iš aglų k. vertė Violeta Vasiliauskienė
...

Leg rings in archaeological material from Latvia
Jānis Ciglis
...

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy