Lietuvos TSR mažmeninio prekybos tinklo vystymosi bruožai
Articles
A. Pajuodis
Published 1962-11-30
https://doi.org/10.15388/Ekon.1962.2.14373
PDF

How to Cite

Pajuodis A. (1962) “Lietuvos TSR mažmeninio prekybos tinklo vystymosi bruožai”, Ekonomika, 2, pp. 43–66. doi: 10.15388/Ekon.1962.2.14373.