Kai kurie Lietuvos pramonės vystymosi dėsningumai
Articles
E. Boreikaitė
Published 1960-11-30
https://doi.org/10.15388/Ekon.1960.15599
PDF

How to Cite

Boreikaitė E. (1960) “Kai kurie Lietuvos pramonės vystymosi dėsningumai”, Ekonomika, 1, pp. 19–32. doi: 10.15388/Ekon.1960.15599.

Abstract

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy