Vol 1 (1960): Ekonomika

Vol 1 (1960)

Ekonomika
Published 1960-11-30

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 20

Articles

D. Vederaitė
Ekonominiai klausimai V. Mickevičiaus-Kapsuko raštuose 1917–1934 m.
Abstract views 43 | Article downloads (PDF) 38
5–18
PDF
E. Boreikaitė
Kai kurie Lietuvos pramonės vystymosi dėsningumai
Abstract views 29 | Article downloads (PDF) 31
19–32
PDF
M. Jesalinis
Vilniaus miesto pramonės išvystymas pokario metais
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 75
33–37
PDF
S. Razma
Liaudies vartojimo kilimas Lietuvos TSR
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 29
61–68
PDF
L. Liampertas
Kolūkių kreditavimas Lietuvos TSR 1949–1958 m.
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 31
69–79
PDF
S. Ravinskas
Liaudies ūkio tarybos veikla Lietuvoje 1919 m.
Abstract views 24 | Article downloads (PDF) 18
81–92
PDF
M. Idaitė
Finansų sistemos organizavimas Lietuvoje 1918–1919 m.
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 18
93–98
PDF
J. Maiminas
Apie kapitalizmo vystymosi Lietuvos žemes ūkyje kelius
Abstract views 26 | Article downloads (PDF) 51
99–111
PDF
A. Makarevičius
Ekonominės teorijos Vilniaus universitete 1783–1832 m.
Abstract views 41 | Article downloads (PDF) 60
113–141
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 17
143
PDF