Kooperatinės bankininkystės sektorius Lietuvoje 1918–1940 m.
Articles
Irena Čepienė
Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedra
Vladas Terleckas
Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedra
Published 1999-12-01
https://doi.org/10.15388/Ekon.1999.16601
PDF

How to Cite

Čepienė I. and Terleckas V. (1999) “Kooperatinės bankininkystės sektorius Lietuvoje 1918–1940 m.”, Ekonomika, 47, pp. 30–39. doi: 10.15388/Ekon.1999.16601.

Abstract

Straipsnio tikslas - remiantis pirminiais šaltiniais sistemiškai ištirti Lietuvos kooperatinę bankininkystę, nustatyti jos ribas, sandarą, patikslinti kredito kooperacijos sampratą ir vaidmenį, rekonstruoti kooperatinių kredito įmonių organizaciją ir veiklos pagrindus. Tarpukario Lietuvoje domėtasi tik vienu kooperatinės bankininkystės segmentu – smulkaus kredito draugijomis. Apie jų veiklą iki 1925 m. rašė M. Ragevičius, P. Šalčius, D. Trimakas. Ši klausimą bendrais bruožais P. Šalčius apžvelgė ir vadovėlyje “Kooperacija” (Kaunas, 1931). Be to, apie smulkaus kredito draugijas, veiklą ir problemas daug rašė tuometinė spauda, ypač kooperatininkų leistoji. Apie jas 1994–1995 m. V. Terleckas paskelbė (“Aljanse”) platų tęstinį straipsnį. Kiti kooperatinės bankininkystės sektoriaus segmentai ir jo visuma iki šiol neištirta.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy