Ne gyvybės draudimo įmonės strateginių verslo laukų kūrimas
Articles
Kęstutis Bagdonavičius
Vilniaus universiteto Visuomenės ūkio katedra
Published 2000-12-01
https://doi.org/10.15388/Ekon.2000.16909
PDF

How to Cite

Bagdonavičius K. (2000) “Ne gyvybės draudimo įmonės strateginių verslo laukų kūrimas”, Ekonomika, 52, pp. 7–21. doi: 10.15388/Ekon.2000.16909.

Abstract

Straipsnyje autorius nagrinėja ne gyvybės draudimo įmonės strateginių verslo laukų kūrimo problemą, kuri aktuali besiformuojančioje Lietuvos draudimo rinkoje. Nagrinėjant šią problemą apžvelgiami šią temą iki šiol nagrinėjusių Lietuvos ir Europos mokslininkų darbai. Autorius pateikia ne gyvybės draudimo įmonės strateginio verslo lauko apibrėžimą, aprašo jo elementus, kūrimo kriterijus ir jų skyrimo principus; aptaria ne gyvybės draudimo įmonės portfelio valdymą ir galimą strategiją kiekvieno verslo lauko pozicionavimo atžvilgiu. Taip pat straipsnyje pateikiamas ne gyvybės draudimo įmonės pozicionavimo pasirinktais dviem draudimo produktais kūrybinis analitinis modelis. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)