Vol 21 (1981): Ekonomika

Vol 21 (1981)

Ekonomika
Published 1981-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 61

Articles

R. Bartaška | J. Mackevičius
Buhalterinės apskaitos raida Jugoslavijos Socialistinėje Federacinėje Respublikoje
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 74
14–20
PDF
L. Krivka
Buhalterinės apskaitos sąskaitų sistemos raidos aspektai
Abstract views 49 | Article downloads (PDF) 77
21–26
PDF
G. Savoniakienė
Kai kurie gamybos apskaitos tobulinimo klausimai
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 70
36–41
PDF
E. Kunevičienė | E. Kunevičius
Normatyvinė produkcijos savikainos kalkuliavimo sistema
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 280
42–49
PDF
A. Jankaitienė
Produkcijos savikainos kalkuliavimo efektyvumo didinimo klausimai
Abstract views 49 | Article downloads (PDF) 111
50–56
PDF
Z. Gaidienė
Gamybos nuostolių apskaitos ir analizės klausimu
Abstract views 53 | Article downloads (PDF) 229
57–64
PDF
D. Poškaitė | A. Sadeckas
Rentabilumo vaidmuo gamybos efektyvumo rodiklių sistemoje
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 146
65–71
PDF
V. Konstantinavičius
Statybos ir montavimo darbų savikaina
Abstract views 47 | Article downloads (PDF) 108
72–78
PDF
L. Androšiūnienė
Ekonominės analizės taikymas statyboje
Abstract views 44 | Article downloads (PDF) 71
79–87
PDF

Back Matter

Informacijos
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 72
96–98
PDF
Turinys
Abstract views 46 | Article downloads (PDF) 55