Vol 21 (1981): Ekonomika

Vol 21 (1981)

Ekonomika
Published 1981-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 33

Articles

R. Bartaška | J. Mackevičius
Buhalterinės apskaitos raida Jugoslavijos Socialistinėje Federacinėje Respublikoje
Abstract views 48 | Article downloads (PDF) 44
14–20
PDF
L. Krivka
Buhalterinės apskaitos sąskaitų sistemos raidos aspektai
Abstract views 38 | Article downloads (PDF) 49
21–26
PDF
G. Savoniakienė
Kai kurie gamybos apskaitos tobulinimo klausimai
Abstract views 46 | Article downloads (PDF) 43
36–41
PDF
E. Kunevičienė | E. Kunevičius
Normatyvinė produkcijos savikainos kalkuliavimo sistema
Abstract views 39 | Article downloads (PDF) 139
42–49
PDF
A. Jankaitienė
Produkcijos savikainos kalkuliavimo efektyvumo didinimo klausimai
Abstract views 38 | Article downloads (PDF) 49
50–56
PDF
Z. Gaidienė
Gamybos nuostolių apskaitos ir analizės klausimu
Abstract views 38 | Article downloads (PDF) 132
57–64
PDF
D. Poškaitė | A. Sadeckas
Rentabilumo vaidmuo gamybos efektyvumo rodiklių sistemoje
Abstract views 45 | Article downloads (PDF) 62
65–71
PDF
V. Konstantinavičius
Statybos ir montavimo darbų savikaina
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 57
72–78
PDF
L. Androšiūnienė
Ekonominės analizės taikymas statyboje
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 37
79–87
PDF

Back Matter

Informacijos
Abstract views 39 | Article downloads (PDF) 38
96–98
PDF
Turinys
Abstract views 35 | Article downloads (PDF) 27