Vol 34 (1988): Ekonomika

Vol 34 (1988)

Ekonomika
Published 1988-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 56

Articles

V. Masalskas
TSRS valstybinio biudžeto esmės klausimu
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 57
13–18
PDF
А. Калайна
О некоторых вопросах кредитования колхозов
Abstract views 44 | Article downloads (PDF) 57
19–25
PDF
E. Maksimaitienė
Draudimo įstaigos buržuazinėje Lietuvoje
Abstract views 48 | Article downloads (PDF) 78
32–39
PDF
V. Terleckas
Pinigų cirkuliacija buržuazinėje Lietuvoje iki 1922 m.
Abstract views 53 | Article downloads (PDF) 79
40–49
PDF
A. Rudys
Lietuvos TSR kolūkių bendrosios pajamos ir kai kurios jų skirstymo problemos
Abstract views 49 | Article downloads (PDF) 56
59–66
PDF
S. Kropas
Sąjunginių respublikų finansiniai ištekliai, jų formavimas ir panaudojimas
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 351
67–74
PDF
V. Baldišis
Vartotojiškas kreditas socializmo sąlygomis ir jo vystymo perspektyvos
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 72
80–87
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 54