Vol 34 (1988): Ekonomika

Vol 34 (1988)

Ekonomika
Published 1988-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 41 | Article downloads (PDF) 50

Articles

V. Masalskas
TSRS valstybinio biudžeto esmės klausimu
Abstract views 50 | Article downloads (PDF) 49
13–18
PDF
А. Калайна
О некоторых вопросах кредитования колхозов
Abstract views 35 | Article downloads (PDF) 49
19–25
PDF
E. Maksimaitienė
Draudimo įstaigos buržuazinėje Lietuvoje
Abstract views 42 | Article downloads (PDF) 62
32–39
PDF
V. Terleckas
Pinigų cirkuliacija buržuazinėje Lietuvoje iki 1922 m.
Abstract views 45 | Article downloads (PDF) 65
40–49
PDF
A. Rudys
Lietuvos TSR kolūkių bendrosios pajamos ir kai kurios jų skirstymo problemos
Abstract views 39 | Article downloads (PDF) 47
59–66
PDF
S. Kropas
Sąjunginių respublikų finansiniai ištekliai, jų formavimas ir panaudojimas
Abstract views 43 | Article downloads (PDF) 297
67–74
PDF
V. Baldišis
Vartotojiškas kreditas socializmo sąlygomis ir jo vystymo perspektyvos
Abstract views 47 | Article downloads (PDF) 63
80–87
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 41 | Article downloads (PDF) 47