Kodėl dalis rytų aukštaičių trumpina kirčiuotų ilgųjų galūnių vokalizmą
Articles
Zigmas Zinkevičius
Published 1978-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1978.21842
PDF

How to Cite

Zinkevičius, Z. (tran.) (1978) “Kodėl dalis rytų aukštaičių trumpina kirčiuotų ilgųjų galūnių vokalizmą”, Kalbotyra, 29(1), pp. 97–99. doi:10.15388/Knygotyra.1978.21842.