Vol 29 No 1 (1978): Kalbotyra

Vol 29 No 1 (1978)

Kalbotyra
Published 1978-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 132 | Article downloads (PDF) 12
Contents
Abstract views 154 | Article downloads (PDF) 11

Articles

Juozas Abaravičius
Implikacijos ypatumai J. Baltušio “Parduotose vasarose”
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 95
7–14
PDF
Aleksas Girdenis | Arnoldas Piročkinas
Jonas Jablonskis – dialektologas
Abstract views 80 | Article downloads (PDF) 63
19–28
PDF
Otilija Kosienė
Uteniškių tarmės balsinės fonemos
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 72
29–40
PDF
Gražina Rosinienė
Žmogaus sudėjimo, jėgos, sveikatos, amžiaus, veiklumo ir darbštumo apibūdinimas zoonimais
Abstract views 75 | Article downloads (PDF) 141
41–51
PDF
Petras Rumšas
Lietuvių aritmetikos terminai XIX amžiuje
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 76
52–60
PDF
Marija Strimaitienė | Aleksas Girdenis
Priebalsių junginių trukmė kaip atvirosios sandūros indikatorius bendrinėje lietuvių kalboje
Abstract views 82 | Article downloads (PDF) 58
61–68
PDF
Žaneta Urbanavičiūtė
Priebalsių t, d, n ir b, p, m, v kietinimas lietuvių kalbos tarmėse
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 108
69–78
PDF
Zigmas Zinkevičius
Dėl dviejų antrojo asmens įvardžio formų
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 55
79–82
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių kalbos raidžių dažnumas publicistikos tekstuose
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 142
83–95
PDF
Aleksas Girdenis
Audicinė lietuvių kalbos ilgųjų balsių klasifikacija
Abstract views 84 | Article downloads (PDF) 64
96–97
PDF
Zigmas Zinkevičius
Kodėl dalis rytų aukštaičių trumpina kirčiuotų ilgųjų galūnių vokalizmą
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 66
97–99
PDF
Algirdas Degutis
Reikšmė ir komunikacinė kalbos funkcija
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 94
100–103
PDF
Jurgis Dovydaitis
Priebalsiai d’, t’ ir g’, k’ pietų Lietuvoje
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 68
103–107
PDF
Jonas Palionis
L. Hjelmslevo lietuviški laiškai
Abstract views 62 | Article downloads (PDF) 65
108–112
PDF
Vytautas Būda
Lietuvių kalbos gramatika. T. III. Sintaksė. V., “Mokslas”, 1976, 1016 p.
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 82
113–121
PDF
Vladas Žulys | Aleksas Girdenis
Replika
Abstract views 96 | Article downloads (PDF) 60
122
PDF
Kronika
Abstract views 209 | Article downloads (PDF) 60
123–126
PDF