Vol. 29 No. 1 (1978): Kalbotyra

Vol. 29 No. 1 (1978)

Kalbotyra
Published 1978-12-01

Front Matter

Kalbotyra Žurnalas
Redakcinė kolegija
Abstract views 162 | Article downloads (PDF) 19
Kalbotyra Žurnalas
Contents
Abstract views 180 | Article downloads (PDF) 15

Articles

Juozas Abaravičius
Implikacijos ypatumai J. Baltušio “Parduotose vasarose”
Abstract views 85 | Article downloads (PDF) 129
7–14
PDF
Aleksas Girdenis | Arnoldas Piročkinas
Jonas Jablonskis – dialektologas
Abstract views 130 | Article downloads (PDF) 77
19–28
PDF
Otilija Kosienė
Uteniškių tarmės balsinės fonemos
Abstract views 101 | Article downloads (PDF) 117
29–40
PDF
Gražina Rosinienė
Žmogaus sudėjimo, jėgos, sveikatos, amžiaus, veiklumo ir darbštumo apibūdinimas zoonimais
Abstract views 111 | Article downloads (PDF) 190
41–51
PDF
Petras Rumšas
Lietuvių aritmetikos terminai XIX amžiuje
Abstract views 94 | Article downloads (PDF) 97
52–60
PDF
Marija Strimaitienė | Aleksas Girdenis
Priebalsių junginių trukmė kaip atvirosios sandūros indikatorius bendrinėje lietuvių kalboje
Abstract views 129 | Article downloads (PDF) 71
61–68
PDF
Žaneta Urbanavičiūtė
Priebalsių t, d, n ir b, p, m, v kietinimas lietuvių kalbos tarmėse
Abstract views 100 | Article downloads (PDF) 137
69–78
PDF
Zigmas Zinkevičius
Dėl dviejų antrojo asmens įvardžio formų
Abstract views 109 | Article downloads (PDF) 70
79–82
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių kalbos raidžių dažnumas publicistikos tekstuose
Abstract views 123 | Article downloads (PDF) 191
83–95
PDF
Aleksas Girdenis
Audicinė lietuvių kalbos ilgųjų balsių klasifikacija
Abstract views 121 | Article downloads (PDF) 75
96–97
PDF
Zigmas Zinkevičius
Kodėl dalis rytų aukštaičių trumpina kirčiuotų ilgųjų galūnių vokalizmą
Abstract views 96 | Article downloads (PDF) 81
97–99
PDF
Algirdas Degutis
Reikšmė ir komunikacinė kalbos funkcija
Abstract views 106 | Article downloads (PDF) 125
100–103
PDF
Jurgis Dovydaitis
Priebalsiai d’, t’ ir g’, k’ pietų Lietuvoje
Abstract views 96 | Article downloads (PDF) 87
103–107
PDF
Jonas Palionis
L. Hjelmslevo lietuviški laiškai
Abstract views 102 | Article downloads (PDF) 80
108–112
PDF
Vytautas Būda
Lietuvių kalbos gramatika. T. III. Sintaksė. V., “Mokslas”, 1976, 1016 p.
Abstract views 134 | Article downloads (PDF) 117
113–121
PDF
Vladas Žulys | Aleksas Girdenis
Replika
Abstract views 145 | Article downloads (PDF) 75
122
PDF
Kalbotyra Žurnalas
Kronika
Abstract views 244 | Article downloads (PDF) 72
123–126
PDF