DIALOGUE BETWEEN TWO LITHUANIAN LANGUAGE SPECIALISTS FROM THE DIASPORA
Reviews
Tomas Petreikis
Published 2016-11-24
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10186
PDF

How to Cite

Petreikis T. (2016). DIALOGUE BETWEEN TWO LITHUANIAN LANGUAGE SPECIALISTS FROM THE DIASPORA. Knygotyra, 67, 263-266. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10186

Abstract

VACLOVO BIRŽIŠKOS IR PETRO JONIKO SUSIRAŠINĖJIMAS (1948–1955): ŠALTINIO PUBLIKACIJA. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS; PARENGĖ ROMA BONČKUTĖ. KLAIPĖDA: KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2015. 343, [1] P., [2] FAKS. LAP. TIRAŽAS 200 EGZ. ISBN 978-9955-18-862-9.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy