Vol 6 (1967): Knygotyra

Vol 6 (1967)

Knygotyra
Published 1967-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 49 | Article downloads (PDF) 8

Articles

A. Miežinienė
Istorinės bibliografijos tyrimų Tarybų Sąjungoje apžvalga
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 11
17–31
PDF
J. Basiulis
Lietuviškoji medicininė bibliografija
Abstract views 27 | Article downloads (PDF) 10
49–55
PDF
Ž. Zaveckienė
Ateistinė propaganda LKJS spaudoje buržuazinės diktatūros metais (1920–1940.VI)
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 6
57–66
PDF
G. Raguotienė
Iš vaikų-skaitytojų interesų tyrinėjimo istorijos Lietuvoje
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 10
67–74
PDF
V. Žukas
K. Dransutavičiaus spausdinti darbai ir rankraščiai
Abstract views 36 | Article downloads (PDF) 14
75–92
PDF
P. Galaunė
Prie V. Smakausko iliustracijų J.I. Kraševskio „Vitolio raudai“ istorijos
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 12
93–97
PDF
J. Tumelis
„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ (1653) pirmojo leidimo klausimu
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 21
121–135
PDF
J. Tijūnėlytė
M.T. Cicerono veikalų leidimas XVI–XVIII a. Lietuvoje
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 20
137–145
PDF
V. Žukas
Zigmo Gėlės bibliografija
Abstract views 64 | Article downloads (PDF) 24
147–169
PDF
A. Tyla
Prie lietuviškųjų spaudinių gotiškomis raidėmis uždraudimo istorijos
Abstract views 36 | Article downloads (PDF) 12
171–174
PDF
V. Žukas
Iš Knygų leidimo komisijos veiklos
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 11
180–185
PDF
V. Žukas
Iš „Kultūros“ bendrovės istorijos
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 12
185–188
PDF
V. Žukas
Iš Humanitarinių mokslų ir literatūros draugijos veiklos
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 14
188–190
PDF
V. Žukas
Dėl bibliografinių darbų leidimo
Abstract views 41 | Article downloads (PDF) 13
190–193
PDF
V. Žukas
Apie K. Būgos lietuvių kalbos žodyną
Abstract views 39 | Article downloads (PDF) 11
193–196
PDF
V. Žukas
Dėl M.K. Čiurlionio muzikos kūrinių leidimo
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 9
196
PDF
V. Žukas
Prie A. Puškino kūrinių vertimo istorijos
Abstract views 62 | Article downloads (PDF) 12
197–201
PDF
V. Žukas
Prie A. Vienuolio kūrinių spausdinimo istorijos
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 7
201–208
PDF
V. Žukas
Keletas B. Sruogos literatūrinį darbą liečiančių rankraščių
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 13
208–211
PDF
V. Žukas
Prie I. Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimo“ leidimo istorijos
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 10
211–212
PDF
V. Žukas
Neišspausdinta antologija
Abstract views 52 | Article downloads (PDF) 8
212–213
PDF
D. Kastanauskaitė
Kronika
Abstract views 25 | Article downloads (PDF) 7
215–217
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 47 | Article downloads (PDF) 5
219–220
PDF