Efficiency of the Training of Specialists
-
Bronislavas Kuzmickas
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5770
PDF

How to Cite

Kuzmickas B. (1969). Efficiency of the Training of Specialists. Problemos, 4, 120-124. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5770

Abstract

Apžvelgiamas 1969 m. sausio 28–31 dienomis Kaune vykęs tarprespublikinis sociologų simpoziumas, skirtas V. Lenino gimimo šimtosioms metinėms. Jame buvo svarstoma, kaip geriau rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Perskaityta daugiau kaip šimtas pranešimų, veikė šešios sekcijos. Simpoziume nagrinėti jaunimo profesinio orientavimo, studentų komunistinio sąmoningumo formavimosi klausimai, visuomeninių mokslų vaidmuo formuojant mokslinę studentų pasaulėžiūrą, studentų akademinio aktyvumo problema, aukštosios mokyklos studentų ir dėstytojų laiko biudžeto tyrimai, aukštos kvalifikacijos specialistų gamybinės ir visuomeninės-politinės veiklos problemos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy