Veracity of Scientific Knowledge and Probability
-
Bronislavas Kuzmickas
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7159
PDF

How to Cite

Kuzmickas B. (1988). Veracity of Scientific Knowledge and Probability. Problemos, 39, 124-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7159

Abstract

Evaldo Nekrašo monografijos „Tikimybinis žinojimas“ (1987, rusų k.) recenzija. Monografijoje išryškinamos loginio empirizmo teorinės prielaidos, parodoma jo plėtotės vidinė logika, atskleidžiami sudėtingi įvairių loginio empirizmo idėjų tarpusavio santykiai, analizuojama mokslo žinių tikimybinio vertinimo programos sudėtinių dalių struktūra ir dinamika, nagrinėjama indukcijos problema. Recenzentas E. Nekrašo monografiją vertina kaip rimčiausią loginiam empirizmui skirtą tarybinį veikalą, pasižymintį aukštu teoriniu lygiu, rodantį didelę autoriaus erudiciją ir gilią loginę kultūrą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy