Bertrand Russell and His Philosophy
-
Bronislavas Kuzmickas
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5859
PDF

How to Cite

Bertrand Russell and His Philosophy (B. Kuzmickas , Trans.). (1972). Problemos, 9, 102-112. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5859

Abstract

Pristatomi anglų filosofo Bertrando Russello (1872–1969) gyvenimo ir kūrybos svarbiausi bruožai. Jis yra vienas žymiausių loginės analizės filosofijos atstovų, vienas iš loginės matematikos teorijos kūrėjų, daug prisidėjęs prie simbolinės logikos raidos. Nagrinėjo pažinimo, istorijos, etikos, pedagogikos ir kitas problemas, taip pat yra apdovanotas Nobelio literatūros premija. Siekdamas visapusiškai pagrįsti empiristinę analitinę pažinimo koncepciją, paremtą prielaida apie išorinio pasaulio kaip pažinimo objekto ir šaltinio realumą, B. Russellas plėtojo pliuralistinį tikrovės supratimą, priešpriešindamas jį idealistiniam monizmui. Jutimai aprašomi elementariaisiais suvokimo sakiniais, vadinamaisiais atominiais sakiniais, iš kurių logiškai sudaromi platesni molekuliniai sakiniai. Neigė galimybę pažinti moralines ir kitokias vertybes. Visuomenę suprato itin abstrakčiai, kaip individų visumą, judinamą elementarių žmonių poreikių, jausmų, aistrų. Laikėsi ateistinių pažiūrų.
PDF