Republican Conference on Philosophy
-
Algirdas Gaižutis
Published 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6251
PDF

How to Cite

Gaižutis A. (1979). Republican Conference on Philosophy. Problemos, 23, 116-117. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6251

Abstract

1979 m. birželio 5 d. Vilniuje įvyko respublikinė filosofų konferencija, skirta V. Lenino veikalo „Materializmas ir empiriokriticizmas“ išleidimo 70-osioms metinėms. Ją surengė LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija bei Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. Konferencijai buvo paruošti 48 pranešimai, kuriuose nagrinėtos dialektinės materialistinės pažinimo teorijos problemos, lenininė mokslo vystymosi analizė, lenininės atspindėjimo koncepcijos vaidmuo šiuolaikinėje estetikoje, istorinio materializmo, kaip bendrosios sociologijos, reikšmė tikrovės pažinimui ir ideologiniam vertinimui.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy