Two Theses on Aesthetics
-
Algirdas Gaižutis
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7160
PDF

How to Cite

Gaižutis A. (1988). Two Theses on Aesthetics. Problemos, 39, 128-129. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7160

Abstract

1986 m. balandžio 8 d. Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute Pillė Veljataga apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Meno santykio su tikrove problema lietuvių estetikoje (1900–1940 m.)“. Moksliniai vadovai – prof. J. Barzdaitis ir doc. G. Vaitkūnas, oficialieji oponentai: prof. J. Mureika ir doc. V. Salejevas. 1985 m. gegužės 31 d. J. Nickutė apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Šiuolaikinės taikomosios-dekoratyvinės dailės estetinės problemos (remiantis Lietuvos TSR taikomąja-dekoratyvine daile)“. Mokslinis vadovas – prof. J. Jakovlevas, oficialieji oponentai: prof. S. Rapoportas ir prof. A. Gaižutis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy