Musical Education and Human Harmony
-
Algirdas Gaižutis
Published 2014-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6441
PDF

How to Cite

Gaižutis A. (2014). Musical Education and Human Harmony. Problemos, 30, 128-129. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6441

Abstract

1982 m. vasario 18 d. Leningrado A. Ždanovo universitete V. Matonis apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Muzikinio estetinio auklėjimo vaidmuo ugdant žmogaus harmoningumą“. Mokslinis darbo vadovas – doc. A. Farbšteinas, oficialieji oponentai: prof. dr. A. Ladygina ir doc. S. Kudriavceva. Disertacijoje nagrinėjami harmoningo žmonių auklėjimo filosofiniai estetiniai klausimai, iškylantys muzikinio auklėjimo teorijoje bei praktikoje. Pateikiama originali išplėstinės muzikinio auklėjimo sistemos schema.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy