Gnoseologic Analysis of the Educational Function of Art
-
Algirdas Gaižutis
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6321
PDF

How to Cite

Gaižutis A. (1982). Gnoseologic Analysis of the Educational Function of Art. Problemos, 27, 116-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6321

Abstract

1981 m. vasario 10 d. Ž. Jackūnas Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Meno pažintinės funkcijos gnoseologinė analizė“. Darbo mokslinis vadovas – doc. kand. J. Repšys; oficialieji oponentai: prof. dr. R. Plečkaitis ir doc. kand. A. Gaidys. Disertacijoje nagrinėjami menkiau tyrinėti estetikos teorijos klausimai. Pirmoje dalyje pripažįstama pažintinė meno funkcija, antroje dalyje kritiškai įvertinamos tos teorijos, kurios neigia pažintinę meno funkciją, argumentuojant tuo, jog meno kūriniai neturi mokslo sprendinių statuso.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy